Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie.


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie.

http://spczernichow.eu


Data publikacji strony internetowej: 2008.10.26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.01.29


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Znajdujące się na stronie zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne. Napisy są uzupełniane sukcesywnie.


Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.