Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne

Organizacje
Stowarzyszenie
BAJECZNE BESKIDY

STOWARZYSZENIE "BAJECZNE BESKIDY"
SIEDZIBA ZSP W CZERNICHOWIE

 

Zarząd:

   -  Monika Pawełek - Zarząd

   -  Jowita Kowszyn-Sumara - Zastępca Prezesa

   -  Ewa Drewnak - Skarbnik

   -  Izabela Wisła - Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

   -  Jolanta Raczek - Przwodnicząca

   -  Monika Białek

   -  Żaneta Kukiełka

   -  Jolanta Kowalska

   -  Aneta Prochot

STOWARZYSZENIE "BAJECZNE BESKIDY"
ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów
NIP 5532561629   REGON 383319880
Nr w rejestrze lub ewidwncji 54
Bank Społdzielczy: 52 8137 0009 0034 1507 2000 0010