Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne

Dla Rodziców
Adresy poradni

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Żywcu

ul. Ks. Pr. St. Słonki 4
34-300 Żywiec
tel. 033-861-33-09
internet: ppp.zywiec.plPoradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży
z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
w Bielsku-Białej
ul. Słowackiego 45
tel. 033-812-57-69Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki
Korekcyjno–Kompensacyjnej im. Romana Liszki

Placówka Specjalistyczna
43-300 Bielsko-Biała
ul. Lompy 7
tel. 33 499 76 42
fax: 33 499 76 59
e-mail: bsogkk@gkk.pl
internet: www.gkk.pl