Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne

Projekty i innowacje
Projekty UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt Poprawa Efektywności Kształcenia Ogólnego "Edukacja na Piątkę"

 

Od stycznia 2021r. do czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie wdrażany jest projekt unijny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie efektywności kształcenia.

Realizowane zajęcia:

I. W ramach typu I:

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  2. Zajęcia rozwijające z język angielskiego,
  3. Zajęcia rozwijające z matematyki.

II. W ramach typu II

  1. Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu:
  • zajęcia z matematyki,
  • zajęcia z przedmiotów przyrodniczych.

III. W ramach typu III:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno–emocjonalne.

Łącznie działaniami projektowymi objętych zostało 64 uczniów klas IV- VIII.

W ramach niniejszego projektu szkoła zostanie doposażona w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Do pobrania:
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Logotyp

Przewiń w górę