Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI


Pierwsze doświadczenia edukacyjne dzieci z językiem angielskim są znaczące dla Ich rozwoju ponieważ w dużym stopniu kształtują one dalszy stosunek do nauki języka obcego. Podstawowym celem jest więc wprowadzenie Dzieci w możliwie najprzyjemniejszy sposób w środowisko języka angielskiego poprzez zabawę, gry pamięciowe, piosenki oraz kolorowe ilustracje. Praca z pięciolatkiem oraz czterolatkiem opiera się na rozumieniu języka mówionego oraz na ćwiczeniach mówienia. Zajęcia z dziećmi młodszymi nastawione są głównie na rozumienie języka mówionego, ale również na podejmowanie prób mówienia/powtarzania. Należy jednak pamiętać, że Przedszkolaki same decydują o własnej aktywności i podejmują działania dopiero wtedy, gdy czują się do tego gotowe. Nie można zmuszać Dziecka do mówienia w języku obcym jeśli samo tego nie chce, tym bardziej, że słuchanie w tym wieku to najlepsza nauka :) 

 

Zajęcia prowadzone są głównie według Metody Reagowania Całym Ciałem (Total Physical Response), która główny nacisk kładzie na rozumienie języka i wykonywanie poleceń ruchowych. Podczas zajęć wykorzystywane są również elementy Metody Audiolingwalnej (Audiolingual Method), Metody Audiowizualnej (Audiovisual Method) oraz Metody Bezpośredniej (Dircet Method) i Metody Komunikacyjnej (Communicative Method). Ich celem jest m.in. zapewnienie Dziecku maksymalnego kontaktu z językiem obcym. Dzieci uczą się języka angielskiego poprzez piosenki, wierszyki, ruch, gry językowe, oglądanie bajek w języku obcym. 

Podczas zajęć wykonywane są również prace plastyczne, które związane są z aktualnie przerabianym materiałem. Do nauki języka obcego wykorzystywane są różne materiały m.in. flashcards (karty obrazkowe), gry językowe, maty oraz koszyki do losowania nowego słownictwa, plakaty, prawdziwe przedmioty (np. zabawki), bajki video, karty – historyjki obrazkowe. Aby zajęcia były ciekawsze w realizowaniu programu uczestniczą dwie pacynki „Cat” i „Giraffe”. Dzieci, szczególnie z grupy młodszej, żywiołowo reagują na pojawienie się maskotek, które wyzwalają pozytywne emocje oraz są pomocne w utrzymaniu dyscypliny grupy. Wszystkie grupy nagradzane są pieczątką lub nakleją za dobrze zachowanie oraz uczestnictwo w zajęciach. 

Dla Rodziców zainteresowanych aktualnie przerabianym materiałem zostały przygotowane opisy zajęć. Przerabiane słownictwo, piosenki oraz wierszyki wywieszane są regularnie na tablicy ogłoszeń. 

A.M.