Login
Hasło
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie

Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w szkole:

Mgr Jolanta Raczek - dyrektor szkoły, technika, zajęcia świetlicowe
Mgr Klaudia Martyniak - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
Mgr Marzena Maruszczak - edukacja wczesnoszkolna
Mgr Łucja Konior - edukacja wczesnoszkolna
Mgr Katarzyna Semik - matematyka
Mgr Justyna Dudziak - fizyka, biblioteka szkolna, zajęcia świetlicowe
Mgr Zenobia Kucz-Strzelichowska - przyroda, biologia, chemia, geografia, zajęcia świetlicowe
Mgr Urszula Potoczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Mgr - wychowane fizyczne, informatyka
Mgr Ewa Misiulewicz - język angielski
Mgr Beata Hałka - język niemiecki
Mgr Marta Filapek - język niemiecki
Mgr Wiesława Hojdysz - religia, zajęcia logopedyczne
Mgr Anna Dudzik - język polski, biblioteka szkolna
Mgr Irena Chwała - muzyka
Mgr Kamil Zoń - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia świetlicowe
Mgr Magdalena Kos - pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Mgr Iwona Stanek - plastyka
Mgr Aleksandra Mieszczak - język angielski
Mgr Justyna Latowska - zajęcia świetlicowe

Zajęcia pozalekcyjne:

-  Kółko teatralne - mgr Dudzik Anna
-  Kółko zajęcia kształtujące kreatywność - mgr Katarzyna Semik
-  Kółko polonistyczne - mgr Urszula Potoczna
-  Kółko przyrodnicze - mgr Zenobia Kucz-Strzelichowska
-  Harcerstwo - mgr Łucja Konior
-  Szkolne koło filatelistyczne - Józef Pszczółka