Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie
Login
Hasło
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie

Plan lekcji

Klasa I   Klasa II   Klasa III   Klasa IV
Klasa VI   Klasa VIIa   Klasa VIIb   Klasa VIII  

Klasa I

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
2.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
3.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
4.edu. wczes.j. angielskiedu. wczes.j. angielskiedu. wczes.
5. religia religia
6.
7.
8.
Do góry


Klasa II

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.edu. wczes.religiaedu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
2.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
3.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
4.religiaedu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.j. angielski
5. edu. wczes. religia
6.
7.
8.
Do góry


Klasa III

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.edu. wczes.j. angielskiedu. wczes.j. angielskiedu. wczes.
2.edu. wczes.religiaedu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
3.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.
4.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.edu. wczes.religia
5.kółko matemat.edu. wczes.kółko polonist.edu. wczes.
6. ZWK kółko plast.
7.
8.
Do góry


Klasa IV

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.j. polskij. polskiinformatykaj. polskireligia
2.przyrodamatematykareligiaprzyrodaj. polski
3.matematykaj. angielskimatematykaj. angielskij. angielski
4.historiaw.f.j. polskiw.f.w.f.
5.w.f.zaj.z wych.plastykamatematykamuzyka
6. wych. do życia technika
7.
8.
Do góry


Klasa VI

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.geografiaj. niemieckireligiaj. niemieckij. polski
2.j. polskij. polskiinformatykaj. polskireligia
3.historiaw.f.w.f.matematykamuzyka
4.w.f.matematykamatematykabiologiamatematyka
5.j. angielskij. angielskij. polskij. angielskihistoria
6. technikaplastykazaj.z wych.w.f.
7. wych. do życia
8.
Do góry


Klasa VIIa

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.j. polskifizykachemiaj. polskij. polski
2.j. niemieckij. angielskij. niemieckimatematykaj. polski
3.biologiamatematykabiologiahistoriageografia
4.matematykachemiaw.f.religiamuzyka
5.geografiaw.f.j. angielskiinformatykamatematyka
6.j. angielskij. polskihistoriaw.f.fizyka
7.religiazaj.z wych.plastykaw.f.
8.
Do góry


Klasa VIIb

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.j. niemieckimatematykamatematykabiologiabiologia
2.matematykachemiachemiaj. polskij. angielski
3.j. polskihistoriaj. niemieckigeografiahistoria
4.fizykaj. polskiplastykamatematykageografia
5.religiaj. polskiw.f.fizykainformatyka
6.w.f.w.f.j. angielskij. angielskimuzyka
7.w.f.zaj.z wych.j. polskireligia
8.
Do góry


Klasa VIII

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.matematykachemiaj. niemieckimatematykaj. angielski
2.j. polskiinformatykamatematykaj. angielskichemia
3.j. niemieckibiologiazaj.z wych.j. polskij. polski
4.geografiahistoriaj. angielskiwoshistoria
5.fizykamatematykaj. polskiw.f.w.f.
6.religiaedbj. polskifizykareligia
7.zkk-ang.w.f.woszkk-mat.
8. w.f.wych. do życiakółko polonist.
Do góry