Login
Hasło
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie

Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego oraz pełnione funkcje

Przewodniczący Samorządu: Daria Ciechacka
   
Zastępca Przewodniczącego: Maria Pszczółka
   
Sekretarz: Dominik Droździk