Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne

Wydarzenia

📆2019-10-19

Otwarcie Zielonej Pracowni "Kraina rzeki Soły"

Otwarcie Zielonej Pracowni

Dnia 19 października 2019 roku podczas Pikniku Ekologicznego „Cud-mód” w Stulecie Powstań Śląskich odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni – Kraina Rzeki Soły. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Pani Ewa Cofała – kierownik wydziału WFOŚiGW w Katowicach, Pani Aleksandra Radzikowska z Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej, Wójt Gminy Czernichów – Pani Barbara Kos-Harat, Pan Przemysław Drabek – poseł na Sejm nowej kadencji, członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW, Pan Stanisław Baczyński – radny sejmiku wojewódzkiego, przewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Sypta. Otwarcia pracowni dokonali również: Dyrektor Szkoły – Pani Jolanta Raczek, nauczyciel i opiekun pracowni Pani Zenobia Kucz-Strzelichowska, Przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Żaneta Kukiełka, najstarszy radny Rady Gminy- Pan Tadeusz Konior, radni Gminy  Czernichów, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciel uczniów –Daria Ciechacka oraz Pani Janina Bronowska- Prezes spółki Piekarnia-Cukiernia-Czernichów, sponsor.  Honorowy patronat nad „Zieloną Pracownią” objął marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Powstanie pracowni było efektem działań szkoły związanych z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 37.500 zł. Konkurs w którym nasza szkoła brała udział realizowany był w dwóch etapach:  „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz Zielona Pracownia’ 2019”.  W obu etapach zostaliśmy laureatami. Uzyskane z Funduszu środki pozwoliły na odnowienie pomieszczenia oraz na wyposażenie klasy w nowe meble, sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zielona pracownia to miejsce, w którym uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu przyrody, biologii i geografii. Miejsce, które uatrakcyjni lekcje i zajęcia przedszkolaków oraz rozwinie zainteresowania dzieci i młodzieży. 

W trakcie uroczystości odbyły się występy uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy III zaprezentowali układ taneczny z chustami, a chór szkolny dał popis wokalny. Ponadto uczniowie klasy VIII wystąpili w przedstawieniu ekologicznym  ”Wycieczka po mieście Machine Town”. Występ uczniów skłaniał obecnych do refleksji nad przyrodą i jej losem.

W ramach otwarcia odbyła się również pokazowa lekcja w której uczniowie klasy VIII i VI zaprezentowali doświadczenia, eksperymenty i różne ciekawe pokazy z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych pod czujnym okiem Pani Zenobii Kucz-Strzelichowskiej.

 
Przewiń w górę