Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Przedszkole
Logopedia

OGŁOSZENIE

Drodzy rodzice w dniu 12 czerwiec tj. środa od godziny 14.30 do 15.30

odbędą się konsultacje logopedyczne

Chętnych rodziców zapraszam do zapisów.

 

Kolorowy dzień dziecka na terapii:) Ćwiczenia artykulacji a przy okazji motoryki :)

 

Dzień Mamy:) U nas na zajęciach również nie zabrakło czegoś dla naszych kochanych mam. Korale dla mojej mamy- ćwiczymy motorykę małą:)

Ćwiczenia motoryki małej podczas zajęć logopedycznych:)

 

Dywan sensoryczny.

Podczas zajęć logopedycznych również nie zabrakło elementów integracji sesnorycznej, która odgrywa ważną rolę, żeby mowa była prawidłowa.

 

 

 

Ćwiczenia oddechowe:)

 

 

 

 

 

Świąteczne zajęcia logopedyczne:) Bawimy się i jednocześnie uczymy się prawidłowo wypowiadać głoski:)

 

 

Oddechowe ćwiczenia świąteczne:)

 

 

 

Grupowe zajęcia logopedyczne w grupie najmłodszej. Mają one charakter profilaktyki logopedycznej. Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego opanowania języka przez dzieci.

 

 

Na zajęciach ćwiczymy poprzez zabawę:) Rozdmuchiwanie kropli farby na szablonie.

 

 

 

 

Jesienne ćwiczenia oddechowe , które mają na celu kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,wydłużanie fazy wydechowej

   

   

 

Terapia logopedyczna prowadzona jest dwa razy w tygodniu:

Poniedziałek 7:30- 13:00

Opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje:
 • profilaktyczne przesiewowe badanie mowy dziecka
 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci
 • prowadzenie terapii logopedycznej z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej , w zależności od rozpoznanych potrzeb
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.
Zajęcia logopedyczne mają na celu:
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie)
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

 

 

Przewiń w górę