Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne:

I.

 • Kółko kształtujące kreatywność - matematyczne - mgr Beata Klein
 • Kółko wiedzy - językowe - mgr Bożena Konior
 • Kółko wiedzy - matematyczne - mgr Marzena Maruszczak
 • Kółko wiedzy - polonistyczne - mgr Marzena Maruszczak
 • Kółko kształtujące kreatywność - mgr Marzena Maruszczak
 • Kółko artystyczne - polonistyczno - teatralne - mgr Anna Dudzik
 • Kółko artystyczne - chór - mgr Irena Chwała
 • Kółko przyrodniczo - ekologiczne - mgr Zenobia K. Strzelichowska
 • Kółko religijne - mgr Wiesława Hojdysz
 • Szkolny Klub Sportowy - mgr Leszek Węglarz

II. W ramach działań świetlicy szkolnej:

 • kółko artystyczne  - mgr Aleksandra M. Płoskonka
 • kółko szachowe - mgr Aleksandra M. Płoskonka

III. W ramach działań biblioteki szkolnej:

 • j. polski - mgr Anna Dudzik
 • fizyka - mgr Justyna Dudziak

IV. Zajęcia specjalistyczne:

 • Zajęcia logopedyczne - mgr Wiesława Hojdysz
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - mgr Magdalena Kos
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - mgr Klaudia Matlas
Przewiń w górę