Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Sekretariat
Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.-Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605, 1720), t. j. z wyłączeniem  stosowania ustawy, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy artykułów ogólnospożywczych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie.

Owoce i warzywa
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wzór umowy

Nabiał i mleczarskie
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wzór umowy

Pieczywo i piekarnicze
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wzór umowy

Mięso i wędliny
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wzór umowy

Mrożonki
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wzór umowy

Ogólnospożywcze
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wzór umowy

Przewiń w górę