Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Przedszkole
Żyj sportowo kolorowo

ĆWICZYMY WYKORZYTUJĄC METODY:

Carla Orffa metoda ta opiera się na trzech składowych: muzyce, słowie i ruchu, które wzajemnie się przenikają i tworzą zwartą całość.

Celem jest przygotowanie dzieci do odbioru sztuki, jaką jest muzyka, wzbudzenie zainteresowania muzyką oraz inspiracja do tworzenia dzieł muzycznych i muzykowanie. 

Istotą ćwiczeń jest improwizacja, poprzez kreatywny i spontaniczny ruch, dzięki temu dzieci wyrażają swoje emocje, rozładowują złe emocje i rozwijają się twórczo. 

R. Labana metoda opiera się na gimnastyce ekspresyjnej (twórczej), nie narzuca schematu zajęć. Labanowska metoda gimnastyki przyjmuje i posługuje się różnymi formami ruchu. Są to: opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe , taniec, improwizacja ruchowa, inscenizacja, mimika, pantomima.

 

Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - tutaj wykorzystujemy dotyk , ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi. 

 

 

 

 

CZY MOŻNA POŁĄCZYĆ BUTELKĘ Z MUZYKĄ I DOŁOŻYĆ TROCHĘ GIMNASTYKI? U NAS TO MOŻLIWE!

 

 

 

 

Ławeczka dobra nie tylko do siedzenia ;)

Dzisiaj wykorzystaliśmy ogródek, aby troszkę poćwiczyć :)

 

RUCH ĆWICZENIA I DOBRA ZABAWA 

Podczas ćwiczeń dzieci wykorzystują do zabawy nietypowe przedmioty, wykonują ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała. Aby zajęcia były bardziej urozmaicone i ciekawe wyplatane są elementy metod gimnastyki twórczej R. Labana, K.Orffa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz metody ruchu rozwijających W. Sherborne.

 

Wydarzenia

Przewiń w górę