Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Projekty i innowacje
Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci

„Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?"

W kwietniu 2023 uczniowie klasy II uczęszczający na zajęcia świetlicowe przystąpili do projektu
pt. „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?" organizowanego przez Uniwersytet Dzieci
w Klasie. Biorąc udział w projekcie, realizujemy cykl 8 lekcji, opartych na Metodzie Pytań i Doświadczeń, która uczy pracować projektowo oraz rozwija myślenie naukowe dzieci, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.
 
Opiekunem projektu jest p. Aleksandra Mieszczak Płoskonka
 
projekt 1
Dyrektor

1. „Jak bezpiecznie korzystać z prądu?”

Spotkanie poświeciliśmy bezpieczeństwu związanemu z używaniem urządzeń elektrycznych. Pomogło nam w tym opowiadanie, którego bohaterowie Basia i Tolek mierzyli się z różnymi problemami. Część
z nich udało się nam poprawnie rozwiązać. Następnie uczniowie bezbłędnie rozpracowali kilka zgadywanek dźwiękowych. Oprócz ćwiczeń przewidzianych w scenariuszu przeprowadziliśmy doświadczenie z obwodem prądu dzięki, któremu dowiedzieliśmy się, że materiały możemy podzielić na trzy grupy: przewodniki, izolatory i półprzewodniki. W tym celu przetestowaliśmy niemal wszystkie przedmioty znajdujące się w klasie.
 
PROJEKT 1
HH
 
 

2. „Jak skutecznie działać w zespole?”

Spotkanie rozpoczęliśmy od ćwiczenia pt. „Punkt styczności”, które doskonale ukazało dzieciom mechanizm działania w zespole. Podczas aktywności wyłonili się liderzy grup, a samo ćwiczenie okazało się doskonałą bazą do dyskusji na temat pracy w zespole. Następnie odbyła się współpraca w parach związana z przejściem po równoważni do celu. Stanowiło on ogromne wyzwanie. Ostatnim elementem spotkania był eksperyment pt. Marshmallow Challenge. Ku zaskoczeniu wszystkim grupom udało się zbudować wieżę, która utrzymała piankę.
 
Z
Z
XGD

3. „Czy mogę ćwiczyć swoją uwagę?”

 
Podczas tego spotkania najbardziej angażującym zadaniem okazała się rozmowa wstępna „Co to jest uważność?”. Uczniowie z wielkim entuzjazmem i przejęciem odpowiadali na pytania nauczyciela. Dyskusja nie miałaby końca dlatego musiała zostać przerwana 😅 Następnie przeszliśmy do obejrzenia filmu oraz ćwiczeń „Uważności ciała”. Duże zainteresowanie wzbudziło zadanie pt. „Jestem z plasteliny”. Zamieniliśmy się w ogromnego plastelinowego ludzika, który stopniowo rozluźniał każdą cześć ciała. Ćwiczenia pokazały nam jak możemy się zachować w sytuacjach zdenerwowania lub stresu. Ostatni element spotkania został poświęcony zagadnieniu „oddechu”. Po obserwacji własnego oddechu przeszliśmy do uchwycenia tej czynności w rysunkach. Do tego zadania użyliśmy herbaty. Rozdmuchana esencja pozwoliła nam przekształcić oddech w ciekawe obrazy.
 
GDF
GHGH
UH

4. „Dlaczego widzę, czuję i słyszę?”

Początek zajęć poświęciliśmy części teoretycznej poznając budowę komórki oraz mechanizm jej działania. Najciekawsze jednak okazały się ćwiczenia praktyczne 😆 Drugoklasiści zmierzyli się z wyzwaniem „Jak to pachnie?”, „Co słyszymy?” oraz „Jaki to smak?”. Próbując różnych produktów poznaliśmy położenie kubków smakowych na naszych językach. Spotkanie zakończyliśmy doświadczeniem przedstawiającym schematyczne przekazywanie informacji w neuronie. 

GGF

JHGJ

GF

5. „Jak powstaje książka?”

Podczas zajęć staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie „Co łączy wszystkie książki?”
oraz „Ilu ludzi pracuje nad jej wydaniem?”. W tym celu uczniowie klasy drugiej przygotowali piękny plakat oraz wydali własne mini książeczki. Co ciekawe wykonali je bez użycia kleju, taśmy czy zszywacza. Jak powstały? Niech pozostanie to naszą tajemnicą.
 
CDSD
SAS
ZA

6. „Kto w rodzinie jest najważniejszy?”

Spotkanie w całości prowadzone było metodą badawczą. To dzieci wyciągały wnioski z zadań budując tym samym odpowiedzi na stawiane pytania. Angażujące i zabawne ćwiczenia ruchowe pt. „Stonoga” oraz „Most” pomogły nam zrozumieć, że każdy członek rodziny jest niezwykle ważny, a życie w rodzinie buduję się na wzajemnym szacunku i miłości.

D

DSD

7. „Z czego składa się skała?”

Zajęcia rozpoczęliśmy od poznania ciekawych faktów dotyczących wykorzystania skał. Ku zaskoczeniu większości uczniów dowiedzieliśmy się, że skały mają bardzo bogate zastosowanie. Są one wykorzystywane m.in. w kosmetologii, farmacji, a nawet w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Następnie przyjrzeliśmy się około 50 różnym skałom. Za pomocą lup oraz dotyku porównaliśmy ich fakturę, kolor oraz trwałość.
 
DS
DFF

8. „Jak odczytywać temperaturę?”

 
Po zapoznaniu się ze skalą temperatur występujących na poszczególnych planetach przeszliśmy do przeanalizowania pogodowej mapy Polski. Z sukcesem odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania dotyczące podanych temperatur. Jednak ciekawość drugoklasistów rozbudzona została najbardziej podczas poznawania temperatur ciał niektórych zwierząt.
 
H
Przewiń w górę